Kultúra

Mikuláš

Obecný úrad v Hrubove v spolupráci s farským úradom zorganizovali 5. decembra 2015 pre našich najmenších príchod sv. Mikuláša.

Oslava sa začala detskou sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla, ktorú celebroval náš duchovný otec Rastislav. Na jej konci prišiel sv. Mikuláš s anjelmi, ktorí odovzdali všetkým deťom do 15 rokov sladký mikulášsky balíček.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto milej udalosti zúčastnili.

fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku