Dokumenty

Rozpočet
pdf návrh rozpočtu 2019
pdf návrh rozpočtu 2020
pdf návrh rozpočtu 2021
Záverečný účet
pdf Záverečný účet 2014
pdf Záverečný účet 2015
pdf Záverečný účet 2016
pdf Záverečný účet 2017
pdf Záverečný účet 2018
pdf Záverečný účet 2019
Všeobecné záväzné nariadenia obce - 2021
pdf VZN 1/2021
Všeobecne záväzné nariadenia obce - 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch
pdf VZN 2/2020, ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZ Hrubov a Štatút DHZ Hrubov
Všeobecné záväzné nariadania 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
pdf VZN 2/2019 o poskytovaní stravy v školskej jedálni
Všeobecná záväzné nariadenia obce - 2018
odt VZN 1/2018
Všeobecné záväzné nariadenia obce - 2017
pdf VZN 1/2017
pdf VZN 2/2017 - 1.časť
pdf VZN 2/2017 - 2.časť
pdf VZN 3/2017
pdf VZN 4/2017
pdf VZN 5/2017
Všeobecné záväzné nariadenia obce - 2016
pdf VZN o odpadoch - 1. časť
pdf VZN o odpadoch - 2. časť
pdf VZN o dani
pdf VZN o odpadoch - 3. časť
pdf VZN o dotáciach
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR
docx PHSR obce Hrubov 1. časť
docx PHSR obce Hrubov 2. časť
docx PHSR obce Hrubov 3.časť
docx PHSR obce Hrubov 4.časť
Audítorské správy
pdf správa o audite
pdf Správa o audite za rok 2016
pdf správa o audite za rok 2017
pdf správa audítora 2018
pdf správa audítora 2019
Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2014-2018
pdf Zápisnica z 15.12.2014
pdf Zápisnica z 29.12.2014
pdf Zápisnica z 30.03.2015
pdf Zápisnica z 12.06.2015
pdf Zápisnica z 10.09.2015
pdf Zápisnica z 9.12.2015
pdf Zápisnica z 18..3.2016
pdf zápisnica 17.6.2016
pdf zápisnica 16.9.2016
pdf zápisnica 9.12.2016
pdf zápisnica 9.3.2017
pdf zápisnica 11.5.2017
pdf zápisnica 28.6.2017
pdf Zápisnica 28.9.2017
pdf Zápisnica 15.12.2017
pdf zápisnica 9.3.2018
pdf Zápisnica 8.6.2018
pdf Zápisnica 16.8.2018
pdf Zápisnica 23.11.2018
Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 -2022
pdf zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ
pdf zápisnica 14.12.2018
pdf zápisnica 28.3.2019
pdf zápisnica 13.6.2019
pdf zápisnica 20.9.2019
pdf Zápisnica 13.12.2019
pdf Zápisnica 15.5.2020
pdf Zápisnica 17.6.2020
pdf Zápisnica 4.9.2020
pdf Zápisnica 11.12.2020