Aktuality

Výročná členská schôdza futbalového klubu TJ Partizán Hrubov

V sobotu 25.februára 2017 sa v priestoroch dolnej sály kultúrneho domu uskutočnila výročná členská schôdza futbalového klubu TJ Partizán Hrubov.

Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie minulej sezóny a spoločné nachádzanie východiska futbalového klubu v nasledujúcej sezóne. Schôdze sa zúčastnilo 27 členov a všetci potvrdili, že pracovať okolo futbalu má stále svoj význam.

Členská schôdza si na nasledujúce obdobie zvolila tento výbor:

 • predseda: Vojtech Skalka
 • tajomník: Andrej Rudy st.
 • pokladník: František Kuľha
 • vedúci mužstva: Štefan Trusák st.
 • člen výboru: Ján Jeňo

  V správe o činnosti FK bolo poukázané, že v minulom roku sa urobilo veľa práce (zhotovenie umyvárky a spŕch, oplotenie ihriska, zhotovenie prístrešku, zavedenie elektrickej energie do šatní atď.). Toto všetko sa urobilo aj vďaka peniazom z VÚC, kde bolo FK poukázaných 1000 €, o ktoré požiadal obecný úrad. Veľkým prínosom bolo zakúpenie motorovej kosačky - odvtedy je futbalové ihrisko pripravené na veľmi dobrej úrovni. Poďakovanie patrí Vojtechovi Skalkovi, ktorý finančne prispel na zakúpenie už spomínanej kosačky. Na začiatku tejto sezóny FK plánuje zakúpiť záchytné siete za futbalové bránky a dokončiť ešte niektoré veci.

  Na záver sa výbor poďakoval za účasť a všetkých pozval na pripravené občerstvenie.

 • fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku
  fotka k clanku