Aktuality

Výsledky volieb do samosprávy obci 10.11.2018

        OBEC HRUBOV
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
10. november 2018

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:                            406
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:                                  322
Počet odovzdaných obálok                                                         322
Počet platných hlasovacích lístkov na starostu:                            318
Počet platných hlasovacích lístkov na poslancov:                         317

Kandidáti na starostu obce:                                                         počet platných hlasov
1.Terézia Šuľáková, Mgr.                                                                113
2.Štefan Trusák,                                                                              205

Kandidáti na poslancov obce:                                                    počet platných hlasov
1.Matúš Semančík,                                                                          203
2.Štefan Dančo,                                                                               195
3.Jozef Ferko,                                                                                  156
4.Peter Jeňo,                                                                                   134
5.Andrej Balko,                                                                                113
6.Agáta Butalová,                                                                            111
7. Andrej Šuľák,                                                                               107
8.Andrea Šuľáková,                                                                          96
9.Andrej Rudy,                                                                                   89
10.Patrik Ragan,                                                                               89
11.Ján Karoľ,                                                                                     64
12.Jana Palaštová,                                                                            42