Hrubov | Aktuality

Aktuality

40. výročie Materskej školy v Hrubove

05.apríla 2018 sa v priestoroch materskej školy uskutočnilo podujatie 40.výročia založenia MŠ v našej obci. Riaditeľka MŠ Mgr. Ľubica Grecová na úvod vo svojom príhovore privítala hostí a poďakovala všetkým, ktorí sa na prevádzke MŠ v našej obci podieľali. Vyzdvihla aj dobrú spoluprácu medzi MŠ a obecným úradom. Po nej sa prítomným prihovoril starosta obce, ktorý sa pani riaditeľke poďakoval, že túto milú slávnosť pripravila. Výročia sa zúčastnili aj bývalé panie riaditeľky - Čokotová a Burdová a tiež duchovný otec vdp. Rastislav. Potom starosta obce odovzdal prítomným na pamiatku malý darček a kyticu kvetov. S programom vystúpili deti MŠ a potom nasledovala prezentácia prevádzky MŠ od jej založenia až po súčasnosť. Po spoločnej fotografii nasledovalo pohostenie, ktoré pripravil kolektív MŠ.

Prajeme si, aby v našej škôlke bolo čo najviac šťastných detí a spokojných rodičov.