Aktuality

Fašiangový ples

Obecný úrad v Hrubove usporiadal dňa 03.februára 2018 fašiangový ples. Prítomných hostí privítal starosta obce, ktorý sa v príhovore poďakoval organizáciám a podnikateľom, ktorí prispeli sponzorskými darmi. Otvorenia plesu sa zúčastnil aj duchovný otec vdp. Rastislav, ktorý prítomných hostí požehnal. Po ňom starosta obce poprial hosťom skvelú zábavu a zahájil fašiangový bál. Organizátorov plesu teší, že aj keď po polnoci došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie, hostia sa zabávali aj naďalej, za čo im patrí poďakovanie.
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku