Aktuality

Životné jubileum

V utorok 19. decembra 2017 oslávila požehnané životné jubileum 90 rokov naša spoluobčianka - pani Mária Skalková. Všetko najlepšie prišiel oslávenkyni popriať starosta obce Štefan Trusák a miestna spevácka skupina Hrubovčan, ktorá jubilantke spríjemnila oslavu pesničkami. Ku gratulantom sa pripojila aj riaditeľka Materskej školy Ľubica Grecová, ktorá priebeh oslavy dokumetovala. Pri tejto príležitosti odovzdal starosta obce jubilantke kyticu kvetov, darček od obecného úradu a poprial jej hlavne veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania. Nakoniec sa oslávenkyňa podpísala do pamätnej knihy obce.