Aktuality

Mikuláš

Obecný úrad v spolupráci s farským úradom v našej obci usporiadali príchod sv. Mikuláša. Podujatie sa začalo sv. omšou v tunajšom kostole sv. Petra a Pavla, ktorú celebroval duchovný otec Rastislav. Po sv. omši prišiel Mikuláš s anjelmi, ktorí deťom rozdali sladký balíček.
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku