Aktuality

Október - mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý si v našej obci pripomíname každoročne, sa 14.októbra 2017 uskutočnilo posedenie s našimi staršími spoluobčanmi spojené s kultúrnym programom a pohostením.

Na úvod sa „oslávencom“ milými slovami prihovoril starosta obce Štefan Trusák. Podujatia sa zúčastnil aj Vdp. Rastislav Roba, ktorý sa prítomným tiež prihovoril a následne celé podujatie požehnal. Kultúrny program otvorili svojimi básňami a piesňami žiaci materskej školy, o zábavu sa postarala miestna mužská spevácka skupina Hrubovčan a spevácka skupina Tarnavčan. Po kultúrnom programe bolo pre seniorov pripravené občerstvenie a darček od Obecného úradu Hrubov.

fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku