Aktuality

Životné jubileum

Dňa 24. septembra 2017 sa vo farskom kostole sv. Petra a Pavla konala slávnostná sv. omša pri príležitosti životného jubilea - 40 rokov nášho duchovného otca Rastislava Robu. Sv. omšu s ním celebroval vdp. Peter Merčák, ktorý sa prítomným veriacim prihovoril v kázni. Po sv. omši sa duchovnému otcovi v mene občanov obce Hrubov prihovoril starosta obce a poďakoval sa mu za spoluprácu pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí a za veľký podiel pri rekonštrukcii interiéru kostola. K životnému jubileu mu zaželal pevné zdravie, veľa síl a božie požehnanie. Potom sa v mene veriacich prihovoril Michal Reby, ktorý mu tiež zablahoželal všetko najlepšie. Na konci sv. omše sa duchovný otec poďakoval svojej rodine a prítomným veriacim a následne im udelil svoje kňažské požehnanie.