Aktuality

Pozvánka na stavanie mája

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Hrubove Vás srdečne pozývajú na stavanie mája, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 30. apríla 2017 o 15:00 hodine, pred budovou základnej školy. Pripravené bude aj občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

fotka k clanku