Aktuality

O Z N A M
18.06.2015

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Pozvánka na tanečnú zábavu
05.05.2015

Pozvánka na stavanie mája
26.04.2015

Udelenie medaily ministerstvom obrany
Bratislava 04.03.2015

Veľkonočne prianie starostu obce a obecného zastupiteľstva
Starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom Vám drahí občania chce aj touto formou zaželať krásne, požehnané a pohodové Veľkonočné

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

[1]      «      7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [11]