Verejné obstarávanie

Doplnková cykloturistická infraštruktúra – prístrešok pre cyklistov Hrubov
pdf Výzva
doc Príloha č. 1 Uchádzač
doc Príloha č. 2 Kritéria
doc Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
xls Príloha č. 5 Zadanie
doc Príloha č. 6 Návrh ZoD
docx Príloha č.7 čestné vyhlásenie uchádzača
zip Projektová dokumentácia
Doplnková cykloturistická infraštruktúra – prístrešok pre cyklistov Hrubov
pdf Zrušenie verejného obstarávania
pdf Výzva
doc Príloha č. 1 Uchádzač
doc Príloha č. 2 Kritéria
doc Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
xlsx Príloha č. 5 Zadanie
zip Projektová dokumentácia
doc Príloha č. 6 Návrh ZoD
Modernizácia a rekonštrukcia obecného rozhlasu
pdf výzva na predkladanie ponúk
pdf správa o zákazke
pdf Súhrnná správa - UVO
pdf súhrnná správa
Projektová dokumentácia - plynofikácia obce
pdf vývza na predkladanie ponúk
pdf Súhrnná správa - UVO
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI HRUBOV , Objekt : MIESTNA KOMUNIKÁCIA
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
pdf Výzva na predkladanie ponúk - miestna komunikácia
doc Príloha č. 1 - Zmluva o dielo - miestna komunikácia
xls Príloha č. 2 - zadanie
doc Prílohe č. 3 kritéria - miestna komunikácia
docx Príloha č. 4 vyhlásenie uchádzača - miestna komunikácia
doc Technická správa
pdf Situácia
pdf Súhrnná správa - UVO
pdf Vzorový priečny rez
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
pdf Výzva na predkladanie ponúk KD
doc Príloha č. 1 - Zmluva o dielo - KD
xlsx Príloha č. 2 - zadanie
doc Prílohe č. 3 kritéria - KD
docx Príloha č. 4 vyhlásenie uchádzača - KD
pdf Technická správa
pdf Pôdorys 1
pdf Pôdorys 2
pdf Pôdorys 3
pdf Pohľad 4
pdf Pohľad 5
pdf Pôdorys 6
pdf Pôdorys 7
pdf Pôdorys 8
pdf Pohľad 9
pdf Pohľad 10
pdf Súhrnná správa - UVO