Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf objednávka - Premier Consulting EU s.r.o.