Školstvo

Rekonštrukcia budovy Základnej školy

V mesiacoch júl, august začal Obecný úrad s rekonštrukciu budovy Základnej školy. Dôvodom bolo zriadenie denného stacionára pre našich dôchodcov, ktorého prevádzka začne 01.01.2016.

Rekonštrukciu vykonávali občania našej obce. Rekonštrukcia zahŕňala výstavbu samostatného vchodu do kuchyne, zriadenie novej kuchyne (zakúpenie novej kuchynskej linky, obklad a výmena podlahy, nové dvere, elektroinštalácia, vodovod) a jedálne.

MŠ bola premiestnená na poschodie budovy. Bola tiež renovovaná (výmena podlahy za plávajúcu, vybudovanie nových WC). Výmena podlahy bola uskutočnená aj v triede ZŠ.

Starosta obce ďakuje všetkým ktorí sa zúčastnili a akýmkoľvek spôsobom pomohli pri rekonštrukcii.

fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku